Hjerm Landsbyordning - Børnehave og Vuggestue
Forældresamtaler

I dagplejen, vuggestuen og børnehave tilbydes samtaler hvis forældre eller personale skønner der er et behov. 

Samtaler ligger altid indenfor dagplejernes eller pædagogernes arbejdstid.

Ved børn med særlige behov, arrangeres tværfaglige møder ved behov.

 

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748