Hjerm Landsbyordning - Børnehave og Vuggestue
Pædagogik

I Hjerm Dagtilbud skabes gode, trygge og overskuelige rammer, så barnet bliver nysgerrig på livet, får lyst til at lære nye færdigheder, opbygge venskaber og søge grænser. 
Personalet er nærværende og imødekommende overfor barnet. Barnet skal til en hver tid føle sig værdsat og i praksis have mulighed for at være betydningsfuld deltager i alle aktiviteter.
Personalet er anerkendende og har en motiverende tilgang i arbejdet med pædagogikken og udviklingen af barnet. Personalet planlægger dagen med udgangspunkt i det enkelte barn og børnegruppen. 

Struer Kommunes værdigrundlag
Alle ansatte ved Struer Kommune arbejder efter et overordnet værdigrundlag, som udtrykker, hvad der er værdifuldt i mødet med brugere og samarbejdspartnere.

Borgere, virksomheder og andre partnere skal opleve følgende værdier i kontakten med Struer Kommune:

  • Nærhed
  • Gennemsigtighed
  • Ordentlighed
  • Tolerance
  • Fleksibilitet

Hver afdeling i Hjerm Dagtilbud har ud fra disse værdier reflekteret og udarbejdet sit eget værdimateriale, hvor vi forholder os til værdierne i arbejdet med børnene, forældrene og samarbejdet med kollegaer og ledelse.

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748