Hjerm Landsbyordning - Børnehave og Vuggestue
Vuggestuen

Vuggestuen 

Det pædagogiske personale arbejder professionelt og har ansvaret for børnene i vuggestuen, der aldersmæssigt er mellem 6 mdr. og 2.11 år. Den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder afsluttes vuggestue tilbuddet og barnet tilbydes en børnehaveplads måneden efter, således det starter i børnehave som 2,11 årig. Et barn kan tidligst modtages i vuggestuen, når det er 4 måneder gammelt.

Vuggestuen er et trygt og overskueligt miljø, hvor der er god tid og stor voksenkontakt til det enkelte barn. Vuggestuens opgave er omsorg for det enkelte barn, men også børnegruppen som helhed.
Vuggestuen skaber gode, trygge og overskuelige rammer, hvor barnet bliver nysgerrig på livet, får lyst til at lære nye færdigheder, opbygger venskaber og søger grænser.

Personalet arbejder udfra en anerkendende og motiverende tilgang i arbejdet med pædagogikken og udviklingen af barnet. De arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner og de givne retningslinjer, politikker og værdier som er udarbejdet for Struer Kommune og specikt for Hjerm Landsbyordning, Dagtilbud.

Det pædagogiske personale har tavshedpligt i alle forhold som man bliver bekendt med gennem arbejdet. Vuggestuens ugentlige åbningstid er 52,75 timer i tidsrummet mellem kl. 6:15 - 17:00.

Vuggestuen er 100 % røgfrit

 

 

Vuggestuen kan modtage børn fra de er 4 måneder, men det er yderst sjældent det sker. Som oftest modtages børnene når de er 8-10 måneder.

Den måned barnet bliver 2 år og 11 måneder, flyttes det til børnehaven, som ligger i samme bygning.

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748