Hjerm Landsbyordning - Børnehave og Vuggestue
Forældremøde

Der afholdes 1 årligt forældremøde om efteråret for hele dagtilbuddet, hvor der også afholdes valg til forældrebestyrelsen og støtteforeningen.

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748