Hjerm Landsbyordning - Børnehave og Vuggestue
Hjerm Dagtilbuds støtteforening

Hvorfor have en støtteforening?

Hjerm Dagtilbud må ikke opkræve yderligere betaling end den af kommunen fastsatte forældrebetaling. Den må imidlertid gerne modtage gaver fra en etableret støtteforening. Disse gaver finansieres via kontingent og overskud fra foreningens arrangementer. Derudover kan der søges fonde og modtages pengegaver fra udenforstående.

Hvilken betydning har støtteforeningen i dagligdagen?
Bussen, som dagplejen, vuggestue og børnehave er meget glad for, er betalt af støtteforeningen. Der arbejdes på at Hjerm Dagtilbud kan blive ved med at have en bus til rådighed, også når den gamle giver op.

Hvad kan støtteforeningen ellers?
Overskuddet i en støtteforening, bruges primært til at give børnene en ekstra oplevelse i hverdagen. Vi er altid åbne for forslag til hvad der kunne være en god ide.

Arrangementer
Støtteforeningen er aktiv ved forskellige arrangementer i årets løb. Som f.eks. forældrekaffe, forårsmesse på Ausumgaard, og optoget til byfesten. Vi hjælper med fastelavn og juletræsfest i hallen sammen med andre foreninger i byen. Andre arrangementer kan være: kræmmermarked, fællesspisning, arbejdsdage eller foredrag.

Forældreopbakning
Vi er afhængige af at alle forældre bakker op om det at have en støtteforening. Alt vores arbejde er på frivillig basis og noget vi gør, da vi alle er interesserede i at vores børn har det bedst muligt i hverdagen.

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748