Hjerm Landsbyordning - Børnehave og Vuggestue
Personale

 Ledelse

Anders Aagaard        - Leder af Hjerm Landsbyordningen                       2065 0815

Vinni Sadolin Hvid    - Afdelingsleder af Hjerm Landsbyordning        2621 2748


Personale

Vuggestuen

Tyttebær                                                   22351661

Blåbær                                                      22609879

 

Elsebeth Kristensen                - Pædagog

Christine D. Sørensen             - Pædagog

Karen Noes Mark                     - Pædagog

Ann Cecilie Møller                    - Pædagogmedhjælper

Bettina N. Sørensen                 - Pædagogmedhjælper

 

Børnehaven 

Brombær                                              2967 2598

Solbær                                                           2967 2577

 

Lone von Qualen                       - Pædagog

Anne Mose                                - Pædagog 

Ulla Bertel                                 - Pædagogisk medhjælper 

Trine Sommer Karlsen              - Pædagog                                               

Gitte Sørensen                          - Pædagog

Sofie Lund Holm                        - Pædagogisk medhjælper

Pædagog studerende, samt PAU studerende

 

- Udover det faste personale er der i Hjerm Dagtilbud af og til praktikanter eller medarbejdere i job med løntilskud fra Jobcenter Struer


Dagplejere

Line Vestergaard
Dalbyvej 8

Lone Bertelsen
Villemoesvej 16

Joan Boysen
Højgårdsparken 12

Pia Hansen
Højgårdsparken 116

Mona Sloth
Sofienlundvej 12

 

 

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748