Hjerm Landsbyordning - Børnehave og Vuggestue
Pædagogstuderende

Hjerm Landsbyordning Dagtilbuddet samarbejder med CVU-Vita (Holstebro Pædagogseminarium) og modtager studerende i ½ års praktik og til tider studerende i 1. praktik som er 3 måneder.

Afhængig af hvor langt den studerende er i sit uddannelsesforløb, vil der være forskellige mål at nå i HjermLandsbyordning.

Vores rolle ift. den studerende er at vejlede i den praktiske del af uddannelsen og det betyder som oftest, at den studerende giver anledning til refleksion over hverdagens praksis, den pædagogiske tilgang og vores struktur.

Vi sætter stor pris på samarbejdet med de studerende og seminariet, da det bevirker at vi konstant udfordres på vores pædagogiske praksis og får en bevidst holdning til måden at være daginstitution på.

I Hjerm Landsbyordning Dagtilbuddet har vi en pædagog med diplom i vejlederuddannelsen.

Til den studerende: Vi glæder os til at møde dig og tror på et gensidigt og udbytterigt samarbejde

  • Se endvidere vores

Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)

I perioder er vi heldige også at modtage studerende fra pædagogisk assistent uddannelsen.

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748