Hjerm Landsbyordning - Børnehave og Vuggestue
Legestue

Hver onsdag mødes dagplejerne til fælles legestue. I vintermånederne foregår legestuerne i fællesrummet i vuggestuen. Enkelte legestuer vil foregå i Sognegården, hvis aktiviteten kræver mere plads. I sommermånederne er legestuen desuden ofte på legepladser i nærområdet, byparken, vuggestuens legeplads eller i hinandens haver. Til alle legestuer er planlagt en pædagogisk aktivitet eller tema med udgangspunkt i børnegruppen, og hver gang synges der og spises formiddagsmad. Undtagelsesvis kan legestuen springes over, hvis det vurderes at den aktuelle børnegruppes behov tilgodeses bedre hjemme i dagplejehjemmet.

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748