Hjerm Landsbyordning - Børnehave og Vuggestue
Kompetencehjulet

Dagtilbudsområdet i Struer Kommune har via www.learnlab.dk indkøbt Kompetencehjulet, som er et internetbaseret værktøj, der bidrager til at skabe overblik over barnets kompetencer set i forhold til de pædagogiske læreplaner.

De pædagogiske læreplaner indeholder: barnets alsidige og personlige udvikling, barnets sociale kompetencer, barnets sproglige udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier.

Kompetencehjulet skal bruges i hele dagtilbuddet.

Det  skal ses som et pædagogisk værktøj der dokumenterer børnenes nærmeste udviklingzone udfra læreplanstemaerne. Det kvalitets sikrer pædagogernes arbejde i at alle børn bliver så dygtige de kan.

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748