Hjerm Landsbyordning - Børnehave og Vuggestue
Nyt barn i vuggestuen

Når det er tid til at dit barn skal begynde i vuggestuen, vil du modtage en invitation til at komme på besøg. Her vil en af vuggestuens faste medarbejdere vise dig rundt og fortælle om vuggestuen.

Børn er forskellige - og reagerer derfor også forskelligt på at begynde et nyt sted. Den første dag vil vi altid anbefale, at du er i vuggestuen sammen med barnet. Hvordan indkøringen herefter skal foregå, er noget vi aftaler - med udgangspunkt i barnets behov.

Børnene i vuggestuen sover i en krybbe - indtil børnehavealderen nærmer sig. Så flytter de ind i et af legerummene på en madras. Det er også muligt at du selv medbringer vogn som barnet kan sove i.
Typisk sover børnene én middagssøvn, de yngste sover måske også om formiddagen. Der er ikke nogle regler for, hvornår børnene i vuggestuen må eller skal sove. De bliver puttet når de trænger til det.

Hvert barn får sin egen garderobe med plads til overtøj og en taske til skiftetøj.
Du skal selv medbringe bleer of får anvist en hylde, hvor du kan lægge en pakke ad gangen.

Inden barnets start, skal du sørge for, at have en børneulykkesforsikring. Hjerm Dagtilbud og Struer Kommune har ingen forsikring der dækker, hvis barnet kommer til skade.

Velkomstfolder

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748