Hjerm Landsbyordning - Børnehave og Vuggestue
Præsentation

Pr. 1. august 2017 startede Hjerm Landsbyordning op. Det er et samarbejde mellem dagplejen, vuggestuen, børnehaven, SFO og skolen i Hjerm. Den forældre valgte fællesbestyrelse består at følgende forældre:

Erik Jensen                                Formand

Nicole Væring Brander        Næstformand

Henriette Larsen                      Forældrerepræsentant fra Dagtilbud           

Nicole Væring Brander        Forældrerepræsentant fra Dagtilbud

Jette Risom Pedersen          Forældrerepræsentant fra Dagtilbud

Kristina Østergaard              Forældrerepræsentant fra Skole og SFO

Inger Kudsk Pedersen         Forældrerepræsentant fra Skole og SFO

Nanna Telling & Jonas Gaardsted        Elev repræsentant

Bettina N. Sørensen             Personale repræsentant fra dagpleje, vuggestue og børnehave

Lillian Mejdal Skov                Personale repræsentant fra SFO og skole

Anders Aagaard                     Leder af Hjerm landsbyordning

Vinni Sadolin Hvid                Afdelingsleder af Hjerm landsbyordning ( fast gæst )

 

Kontaktpersoner på de forskellige klasser og børnegrupper:

Dagplejen    : Henriette Larsen

Vuggestuen : Henriette Larsen

Børnehaven: Nicole Væring Brander

0. klasse       : Kristina Østergaard

1. klasse       : Inger Kudsk Boesdal

2. klasse       : Kristina Østergaard

3. klasse       : Nicole Væring Brander

4. klasse       : Jette Risom Pedersen

5. klasse       : Erik Jensen

6. klasse       : Inger Kudsk Boesdal

Man er dog altid velkommen til at henvende sig til alle i bestyrelsen.

 

 

 

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748