Hjerm Landsbyordning - Børnehave og Vuggestue
BMV ~ BørneMiljøVurdering

Dagtilbudsloven foreskriver, at vi skal arbejde med børnemiljø i tilknytning til de pædagogiske læreplaner. Arbejdet med børnemiljø skal være en integreret del af det pædagogiske arbejde. Denne sammentænkning af børnemiljø og læreplansarbejdet skal fremgå skriftligt af den pædagogiske læreplan.

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Forældrebestyrelsen skal inddrages i arbejdet, evaluere og følge op på den pædagogiske læreplan, hermed også på arbejdet med børnemiljø.

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748