Hjerm Landsbyordning - Børnehave og Vuggestue
Det didaktiske proceshjul

Det er en metode som sikre en systematik i det pædagogiske arbejde mht. De pædagogiske læreplaner.

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748