Hjerm Landsbyordning - Børnehave og Vuggestue
Tilsyn

Alle tilsyn i dagplejen sker i henhold til Dagtilbudslovens § 5.
Formålet med tilsynet er bl.a. at sikre det pædagogiske arbejde lever op til de pædagogiske læreplaner, børnemiljø, kommunens værdigrundlag og den børnepolitiske målsætning. Tilsynet skal sikre børnenes trivsel og udvikling, sikkerhed og god hygiejne samt dagplejers trivsel og arbejdsglæde.

Læs mere om hvem der fører tilsynet, omfanget af tilsyn, tilsynstyper, hvad der yderligere føres tilsyn med, om tilsynsrapporter og dokumentation - Tilsyn i den kommunale dagpleje

Dokumentation for tilsyn hos distriktets dagplejere
Tilsynene hos den enkelte dagplejer vil typisk være en gang pr. kvartal, (minimum 4 gange årligt, hvoraf et er uanmeldt), men føres i det omfang det findes nødvendigt. Tilsynene kan derfor variere i perioder afhængig af børnegruppe, indsatsområder og andre udfordringer.

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748