Hjerm Landsbyordning - Børnehave og Vuggestue
Indretning

Børnehaven blev i 2010 renoveret og tilbygget.
I den nye afdeling findes to store stuer, Solbærstuen og Brombærstuen, som fungerer som basisgrupper for alle børn. 

De fleste formiddage deles alle børn i mindre grupper.

Alrummet er stedet hvor der hver dag åbnes og lukkes fra. Det er her børnene spiser morgenmad.
Bag alrummet er maleværkstedet og træværkstedet.
Ved siden af alrummet findes vores produktionskøkken.
Midt i huset findes garderobe til alle børn og i midten et stort badeværelse med flere toiletter og puslebord.

Rundt om huset er legepladsen som er bygget op i flere afdelinger.
Foran er et område med klatretårn og gynger, langs bygningen et område med legehuse, sandkasse, balanceudfordringer og fugleredegynge. I forlængelse heraf findes boldbanen.
Bag huset er et område med sandkasse, legehus, kolbøttestænger og gynger.

På den anden siden af hegnet har vi et stort grønt område med bl.a. bålhus, mooncarbane og en høj som om sommeren bruges til at tumle på og om vinteren til at kælke på.

Mod parkeringspladsen findes køkkenhaven med højbede, bærbuske og frugttræer.

KONTAKT INFORMATION
Hjerm landsbyordning, dagtilbuddet
Skolevej 5
7560 Hjerm
9684 8935
Afdelingsleder
Vinni Sadolin Hvid
vsh@struer.dk
26212748